Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi Editör: Hayati Hökelekli - İlâveli 2.bs. - Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları 2006 - 611 s. - Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları .

975-6324-26-0


Din Psikolojisi--Gençlik--Ergenlik