Hüseyin Rahmi Gürpınar

Gulyabani & Gönül Ticareti - 5.bs. - Everest Yayınları 2011 - 273 s.

978-975-289-454-9


Edebiyat--Türkçe roman ve hikaye--20. yüzyıl--1923 -