Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Haz. : Hayrettin Karaman...[ve öte] - 2.bs. - Ankara : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 1997 - 604, 35 s. ; 25 sm. - Türkiye Di .

975-389-081-8


Din--İslam Dini--Tefsir ve tefsir ilmi--Tam tefsirler (Tefâsir-i küllî)