George R. R. Martin

Buz ve Ateşin Şarkısı -III: Kılıçların Fırtınası I Çev.: Sibel Alaş - 2.bs. - Epsilon Yayıncılık 2012 - 623 s.

978-9944-82-533-7