George R. R. Martin

Buz ve Ateşin Şarkısı -IV: Kargaların Ziyafeti I Çev.: Sibel Alaş - 4.bs. - Epsilon Yayıncılık 2013 - 503 s.

978-9944-82-594-8