Güneş Yüzlü Bahçıvan Ümraniye Belediyesi Geleneksel 1. Hikaye Yarışması - 3.bs. - Ümraniye Belediyesi 2012 - 168 s.

975-00075-2-2