Zweig, Stefan

Dünya Fikir Mimarları, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar, Casanova, Stendhal, Tolstoy - 6.bs. - Ankara : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2000 - 392 s. ; 20 sm. - Türkiye İş .

975-458-021-9


Edebiyat