Birsen Ekim Özen

Şirin -8 ''Galata Kulesin'de'' Res.: Sernur Işık - 8.bs. - Timaş Çocuk 2016 - 95 s.

978-605-08-1144-5

808.068