İslam Ansiklopedisi -31 - İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı Türkiye Diyanet Vakfı 2006 - 590 s.

975-389-427-9


Din--İslam Dini