İslam Ansiklopedisi -33 - İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı Türkiye Diyanet Vakfı 2007 - 592 s.

975-389-427-9


Din--İslam Dini